black trangle

Tiêu chí tuyển dụng

Chính sách thu hút nhân tài: VN Đà Thành Services luôn xây dựng cơ chế lương tốt nhất cho những ứng viên có năng lực, sáng tạo, chủ động trong công việc nhằm tăng hiệu quả kinh doanh cho công ty. Đăng ký cho CBNV tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thường niên.
Chế độ làm việc: Thời gian làm việc và ngày nghỉ theo tuần của VN Đà Thành Services được sắp xếp phù hợp với tính chất công việc, 12 ngày phép trong năm theo quy định của nhà nước. Nhân viên được ký Hợp đồng lao động dài hạn trong quá trình làm việc.
Chính sách lương, thưởng, phúc lợi: VN Đà Thành Services tự hào là doanh nghiệp luôn có lương thưởng và chính sách đãi ngộ tốt nhất cho toàn thể CBNV. Chúng tôi quan tâm đến thu nhập của CBNV để có những đãi ngộ xứng đáng theo tính chất công việc và năng lực làm việc. Đặc biệt quan tâm đến nhân viên nữ trong quá trình cống hiến làm việc để có chính sách thai sản, nuôi con nhỏ theo quy định nhà nước.

 .